Vítajte na stránkach firmy                      ART- MEDICA s.r.o.

Ambulancia ORL

( Ušné - Nosné - Krčné )

Neštátne zdravotné zariadenie – ORL ambulancia

ART – MEDICA spol. s r.o.,  Matičná ul.č. 15, Sereď

    Naše NZZ bolo vybudované v roku 2007 a začalo svoju činnosť prevádzkovaním špecializovanej ORL ambulancie.  Našim cieľom je poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v medicínskom odbore otolaryngológia.  V našej ORL ambulancii sú vykonávané  komplexné ORL vyšetrenia na vysokej profesionálnej úrovni,  využívané sú moderné vyšetrovacie praktiky s použitím najmodernejších vyšetrovacích prístrojov a techniky.  Popri  štandardných ORL vyšetreniach sa špecializujeme aj na odborné audiologické a thympanometrické vyšetrenia sluchu.

    V roku 2012 sme rozšírili naše služby o vyšetrovanie sluchu pre následnú aplikáciu načúvacích aparátov. Tieto vyšetrenia vykonáva lekár, špecialista na foniatriu MUDr. Richard Kulich. Veľmi dobré skúsenosti máme s načúvacími  prístrojmi  dánskej výroby  WIDEX a nemecké prístroje HANSATON.

    Ambulancia je vybavená nadštandardným zdravotníckym nábytkom a zariadením podľa príslušných predpisov. Špeciálne vybavenie pozostáva zo špeciálneho vyšetrovacieho mikroskopu, zariadení pre otoskopické a endoskopické vyšetrenia, kamerový systém, špeciálne elektroprístroje pre odborné lekárske a menšie chirurgické zákroky.

    Pre odborné audiologické vyšetrenie sluchu  máme v ambulancii  špeciálnu audiokomoru (tichu komoru) a najmodernejší  prístroj pre audiometriu MAICO  M52.

MAICO  M52 - Klinický dvojkanálový audiometer

» DSP audiometer - skutočné dva kanály s dvomi rôznymi ne závislými frekvenciami
» vzdušné, kostné vedenie, rečová audiometria, voľné pole so zabudovaným zosilňovačom
» tón trvalý, pulzný, kolísavý, maskovanie, vstupy CD/MG/mikrofón
» nadprahové testy SISI, DLI, ABLB (Fowler), Langenback, Stenger a Carhart
» komplexné zmiešavanie testovacieho a maskovacieho signálu v jednom uchu
» RS 232 rozhranie na pripojenie k PC a databáze /NOAH, MAICO/ 
» voliteľná vysokofrekvenčná audiometria pre vzdušné a kostné vedenie do 16 kHz

 

MUDr. Tanušková Alena,  otorinolaryngológ

Nájdete nás na adrese: Matičná 15, SEREĎ

Novinky

Napíšte nám!

10.04.2013 21:37
Páčilo sa Vám u nás, alebo máte naopak pripomienky k našim službám? Neváhajte a napíšte nám. Vaše...

FONIATRIA

10.04.2013 21:36
Pacienti, so zhoršeným sluchom, ktorí pre zlepšenie svojho života potrebujú načúvacie prístroje,...

Ordinačné hodiny

Ordinačné hodiny

                         Objednaní pacienti            ORL vyšetrenia             Akútne...

Zmluvné Poisťovne