FONIATRIA

10.04.2013 21:36

Pacienti, so zhoršeným sluchom, ktorí pre zlepšenie svojho života potrebujú načúvacie prístroje, nás môžu navštíviť 

každú stredu od 16,00 do 18,00 hod.  Objednajte si termín na tel. 0910 983917