Odborné články

Zápal vonkajšieho zvukovodu

10.04.2013 23:19
  Zápaly  vonkajšieho zvukovodu  /Otitis externa/ Na  vzniku  zápalu vonkajšieho zvukovodu sa zúčastňujú exogénne aj endogénne faktory.     Z exogénnych faktorov sa uplatňujú macerácia kože  zvukovodu, mechanické a chemické poškodenie. Vplyvom...

Zápal hltanu

10.04.2013 23:17
  Prudký zápal hltana - pharyngitis acuta.       Akútny zápal hltana je difúzny zápal hltanovej sliznice s poruchami sekrécie. Pritom nie sú výraznejšie zmeny na  podnebných mandliach. Zápal môže postihnúť všetky tri úseky hltana alebo len niektorý...

Vplyv adenotomie

10.04.2013 23:15
  Vplyv adenotomie / chirurgické odstránenie zväčšenej nosohltanovej    mandle/ na liečbu sekretorického zápalu stredného ucha u detí.       Príčina sekretorického zápalu stredného ucha je mutifaktoriálna. Dysfunkcia Eustachovej trubice / ET /  býva...

Ušný šelest

10.04.2013 23:13
  Ušný šelest.   Ušný šelest – tinnitus - zvukové senzácie, majú objektívny alebo subjektívny pôvod v sluchovom analyzátore alebo mimo neho. Často to nie je samostatné ochorenie, ale nepríjemný, niekedy dominujúci symptóm chorôb alebo zmien, ktorý znižuje kvalitu osobného života...

Starecká porucha sluchu.

10.04.2013 23:11
  Presbyacusis - starecká porucha sluchu - terapeutický a sociálny problém.     Presbyacusis - starecká porucha sluchu, je prejavom prirodzeného biologického opotrebovania tkanív sluchového orgánu. Ide o pomaly progradujúcu obojstrannú a symetrickú poruchu...

Sekretorický zápal stredného ucha -glejové ucho.

10.04.2013 23:07
  Otitis media secretorica –OMS /sekretorický zápal stredného ucha -glejové ucho/-otologický problem  detského veku.       Zápaly stredného ucha a horných ciest dýchacích/HCD/ patria k najčastejšie sa vyskytujúcim chorobám detského veku. Stredoušný zápal...

INFEKČNÁ MONONUKLEÓZA

10.04.2013 23:05
  Infekčná  mononukleóza.       Infekčná mononukleóza je vírusové ochorenie, vyvolané  najčastejšie /80-95%/ vírusom Epsteina a Barrovej /EBV/, menej často  cytomegalovírusom. Počas života je takmer každý človek vystavený  infekcii EBV...

Liečba horných dýchacích ciest

10.04.2013 23:03
  Racionálna liečba zápalu horných dýchacích ciest.       Respiračné infekcie predstavujú jeden z najfrekventovanejších  problémov, s ktorými sa stretávajú lekári viacerých odborov. Infekcie horných , dolných ciest dýchacích a hltana sú...

KRVÁCANIE Z NOSA

10.04.2013 22:39
    Krvácanie z nosa - epistaxis.     K najčastejším miestam spontánneho krvácania z dýchacích orgánov patrí krvácanie z nosovej dutiny, ktoré je v porovnaní s inými lokalizáciami netraumatického krvácania  uvádzané na 2. mieste. Podľa...

CHRÍPKA

10.04.2013 22:38
  Chrípka - klinické prejavy.     Chrípka je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie  s postihnutím dýchacích ciest a výraznými celkovými príznakmi. Takmer každoročne  v zimných mesiacoch spôsobuje epidémie rôzneho rozsahu. Okrem  veľkého počtu...
1 | 2 >>